Brokatowy Spray Dekoracyjny Arpex Srebrny 100 ml

Brokatowy Spray Dekoracyjny Arpex Srebrny 100 ml

Oszczędzasz 17%

Promocja obowiązuje do 30.09.2021
9,99 zł
11,99 zł
1 szt.
9,99 zł/1 szt.

Brokatowy Spray Dekoracyjny Arpex Srebrny - Brokat w sprayu 100 ml

Specyfikacja:

  • Marka: Arpex
  • Ean: 5907667200383
  • Wymiary: 155 x 45 x 45 mm

Sposób użycia: przechowywać i stosować w temp. pokojowej. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć, rozpylać z odległości ok. 20 cm. Podczas użycia trzymać pojemnik prosto, z dala od twarzy i oczu. Nie wdychać rozpylanej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Opary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy.

"Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C.

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Piktogramy: GHS02, GHS07"