Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwo

Nasze karty kredytowe to nie tylko znakomite narzędzie do płatności. Oferujemy Ci także ubezpieczenie spłatę zadłużenia na Twojej karcie kredytowej na wypadek, jeżeli na skutek określonych wypadków losowych sam nie będziesz mieć możliwości tego uczynić.

Decydując się na ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwo  otrzymujesz zapewnienie spłaty zadłużenia na Twojej karcie kredytowej w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

Pakiet 1

Zakres ubezpieczenia

 • Śmierć,
 • Trwała i całkowita niezdolność do pracy

Składka

0,28% salda zadłużenia na koniec okresu rozliczeniowego karty kredytowej

Pakiet 2

 • Śmierć,
 • Trwała i całkowita niezdolność do pracy,
  Poważne zachorowanie
0,58% salda zadłużenia na koniec okresu rozliczeniowego karty kredytowej
 • Maksymalna suma ubezpieczenia: 70.000 zł
 • Ubezpieczony jest objęty Ochroną ubezpieczeniową na całym świecie, niezależnie od miejsca pobytu.
 • Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwo oferowane jest we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-073) przy pl. Piłsudskiego 2.

Ubezpieczenie Moja Karta

Ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych nieprzyjemnych sytuacji związanych z użytkowaniem karty kredytowej:

 1. pozwala uniknąć start finansowych w przypadku utraty karty, zniszczenia lub utraty kupionego towaru, utraty dokumentów i ważnych przedmiotów osobistych,
 2. zapewnia ochronę na wypadek niezgodnej z umową transakcji internetowej oraz tożsamości w Internecie,
 3. zapewnia ochronę na wypadek wykorzystania danych osobowych i próby wyłudzenia kredytu (usługa BIK alert)
   
 • Pomoc prawnika m.in. w przypadku cyber mobbingu, nieuprawionej transakcji, utraty tożsamości i reputacji w internecie: zwrot kosztów prawnika
 • Pomoc w zastrzeganiu utraconych kart / Pomoc w wypełnieniu wniosków o wydanie nowych dokumentów;
 • Pakiet Informacyjny „Ochrona tożsamości”: pomocne informacje jak chronić swoją tożsamość i dane osobowe;
 • Aktywacja ALERTÓW BIK: pomoc, aby zapobiegać wyłudzeniom kredytu
 • Wsparcie w ochronie reputacji internetowej: pomoc jak usunąć oraz zatrzymać rozprzestrzenianie publikacji na temat Ubezpieczonego w Internecie;
 • Prawo konsumenta w Internecie: informacje i wskazówki służące ochronie swoich praw podczas korzystania z sieci.

SKŁADKA

Moja Karta Standard - składka 9,90 zł
Moja Karta Promo - składka 8,90 zł (w sytuacji gdy jednocześnie klient zawiera również umowę ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwo)

 • Ubezpieczony jest objęty Ochroną ubezpieczeniową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ubezpieczenie Moja Karta oferowane jest we współpracy z Towarzystwem Cardif - Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-073) przy pl. Piłsudskiego 2.

Szczegółowe informacje odnośnie ubezpieczeń wraz z opisem wyłączeń znajdziesz w warunkach ubezpieczenia i karcie produktu dostępnych u Doradcy w Punkcie Usług Finansowych Carrefour.