Karta Dużej Rodziny

Akcja dostępna w wybranych sklepach Carrefour i Market.

Akcja dostępna w wybranych sklepach - sprawdź dostępność w Regulaminie poniżej. 

Z dniem 01.01.2019 roku zmianie ulega regulamin Karty Dużej Rodziny.
Zmiany związane są ze zmniejszeniem maksymalnej wartości e-Kuponu KDR do 30 zł. Program Karta Dużej Rodziny nie łączy się z kuponami 10% na zakupy w aplikacji "Mój Carrefour".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Również na żądanie Uczestnika Programu Karta Dużej Rodziny zgłoszone w Punkcie Obsługi Klienta, Carrefour wystawia fakturę VAT dokumentującą zakup produktów po uprzednim okazaniu paragonu fiskalnego dotyczącego danego zakupu. W przypadku przyznania Uczestnikowi  e-Kuponu, na fakturze VAT zamieszczona zostanie adnotacja o przyznaniu e-Kuponu i jego wartości wg następujące treści „Zakupy Kartą Dużej Rodziny - wydany kupon rabatowy o wartości .... zł”.