"Carrefour Polska" Sp. z o.o.

Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, która dążąc do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu. Misją Carrefour jest dopasowanie oferty handlowej do potrzeb wszystkich klientów i zapewnienie im szerokiego wyboru produktów w atrakcyjnych cenach. Każdy klient jest traktowany z należnym mu szacunkiem, a jego oczekiwania i potrzeby są brane pod uwagę. Wartości na których Carrefour realizuje swoje cele biznesowe to: zaangażowanie, troska oraz pozytywne nastawienie.

Opcje dostawy

- Wysyłka kurierska za pośrednictwem DPD w cenie 9,99 PLN
- Odbiór zamówionego produktu osobiście w hipermarketach
Dostawa Towarów jest realizowana 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 22:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.. Wszystkie przesyłki objęte są stosownym ubezpieczeniem.

Polityka zwrotów

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest poinformować nas o swojej decyzji składając jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrócimy Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia). Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient zwraca Towar przez kuriera DPD.
 4. Produkt powinien być:

a) przekazany kurierowi, w przypadku, gdy Klient zamówił odbiór zwracanego Towaru przez kuriera DPD dzwoniąc na numer Infolinii tel. 012-26-17-135 pn-pt 07:00-22:00/ sob 08:00-16:00 lub podczas dostawy przez kuriera nowego Zamówienia;

b) odesłany na adres: "Carrefour Polska" Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków.

 1. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient zamówił odbiór zwracanego Towaru przez naszego kuriera (DPD) i zwraca towar w ten sposób.
 2. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku Towarów:

a) które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,

b) dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu  nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.,

c) które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) będących dziennikami, periodykami lub czasopismami.

Reklamacje towarów

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

  • a) Dane Klienta,
  • b) Numer Zamówienia,
  • c) Opis wady Towaru,
  • d) Wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji,
  • e) Wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).

  Klient może także skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na adres:
  "Carrefour Polska" Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków.
 4. W przypadku, gdy Towar został odebrany osobiście w jednym z hipermarketów, Klient może także dostarczyć go do tego hipermarketu.
 5. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Produkty 495932