Regulamin zwrotów towarów pełnowartościowych w hipermarketach Carrefour „Satysfakcja lub zwrot”

 1. Carrefour Polska Sp. z o.o. przyjmuje zwroty towarów pełnowartościowych zakupionych w hipermarketach Carrefour w ciągu 30 dni od daty ich zakupu, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

 2. Zwrot towarów pełnowartościowych jest możliwy w Punkcie Obsługi Klientów w dowolnym hipermarkecie Carrefour pod warunkiem, że zwracany towar jest w ofercie handlowej sklepu, w którym towar jest zwracany.

 3. Podstawą przyjęcia zwrotu jest paragon potwierdzający zakup towaru w hipermarkecie Carrefour.

 4. Przyjęcie zwrotu towar pełnowartościowego możliwe jest pod warunkiem, że zwracany towar:

  • nie nosi śladów użytkowania,
  • jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w którym został sprzedany,
  • okres pozostały do upływu terminu jego przydatności do spożycia / użycia jest nie krótszy niż 7 dni.

   

 5. Zwrotowi nie podlegają następujące kategorie towarów: alkohol, papierosy, bielizna, gry komputerowe, płyty CD, doładowania telefoniczne, zakłady lotto, karty podarunkowe, artykuły wymagające przechowywania w ciągu chłodniczym o ile ciąg ten został przerwany oraz towary, których karta gwarancyjna została już podbita pieczątką punktu sprzedaży. Carrefour Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

 6. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do kompletności i pełnej funkcjonalności zwracanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozytywna decyzja pracownika odpowiedniego działu sklepu Carrefour, w którym sprzęt jest zwracany. W przypadku negatywnej opinii pracownika Carrefour zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu.

 7. Zwrotowi podlega cena towaru zapłacona przez klienta, wynikająca z paragonu.

 8. W przypadku zwrotu towaru pełnowartościowego, który został zakupiony z rabatem wynikającym z trwającej akcji marketingowej (klient otrzymał e-bon, e-kupon lub rabat wartościowy) klientowi zostanie wypłacona kwota odpowiednio pomniejszona o wartość udzielonego rabatu.

 9. Zwrot zapłaconej ceny towaru dokonywany jest na kartę podarunkową, poprzez wydanie Klientowi Karty Podarunkowej Carrefour o wartości równej cenie zwracanego towaru. W wyjątkowych sytuacjach Carrefour Polska sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość dokonania zwrotu ceny towaru w formie e-bonu Carrefour.

 10. Karta Podarunkowa Carrefour podlega realizacji wyłącznie w okresie ważności, który wynosi 12 miesięcy i liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła jej aktywacja.

 11. Klient dokonujący zwrotu towaru pełnowartościowego zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zwrotu zapłaconej ceny własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu zwrotu.

 12. Niniejszy regulamin obowiązuje w Hipermarketach Carrefour od dnia 02.01.2016 r.

 13. Uprawnienie do zwrotu towaru pełnowartościowego na podstawie niniejszego regulaminu nie narusza uprawnień przysługujących klientom z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i jest od nich niezależne.