Ostromecko Naturalna woda mineralna niegazowana 6 x 1,5 l

Ostromecko Naturalna woda mineralna niegazowana 6 x 1,5 l
10,89 zł
9 l
1,21 zł/1 l

  Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych ok. 630 mg/l
Kationy w mg/l  
Wapń Ca 2+ 123
Magnez Mg 2+ 19
Sód Na + 13
Potas K + 4
Aniony w mg/l  
Wodorowęglany HCO3 - 330
Siarczany SO4 2- 91
Chlorki Cl - 38
Fluorki F - 0,10