Mizgier Nioska Radoska Jaja z chowu na wolnym wybiegu M 20 sztuk

Mizgier Nioska Radoska Jaja z chowu na wolnym wybiegu M 20 sztuk
16,19 zł
1,06 kg
15,27 zł/1 kg

Klasa wagowa: M - średnie (63 g > masa ≥ 53 g).