Mizgier Nioska Radoska Jaja z chowu na wolnym wybiegu M 20 sztuk

Mizgier Nioska Radoska Jaja z chowu na wolnym wybiegu M 20 sztuk
12,69 zł
1,06 kg
11,97 zł/1 kg

Klasa wagowa: M - średnie (63 g > masa ≥ 53 g).