Mizgier Nioska Radoska Jaja z chowu na wolnym wybiegu L 20 sztuk

Mizgier Nioska Radoska Jaja z chowu na wolnym wybiegu L 20 sztuk
18,39 zł
1,32 kg
13,93 zł/1 kg

Klasa wagowa: L - duże (73 g > masa ≥ 63 g).