Mizgier Nioska Radoska Jaja z chowu na wolnym wybiegu L 20 sztuk

Mizgier Nioska Radoska Jaja z chowu na wolnym wybiegu L 20 sztuk
18,59 zł
1,32 kg
14,08 zł/1 kg

Klasa wagowa: L - duże (73 g > masa ≥ 63 g).