Mizgier Nioska Radoska Jaja z chowu na wolnym wybiegu L 20 sztuk

Mizgier Nioska Radoska Jaja z chowu na wolnym wybiegu L 20 sztuk
18,99 zł
20 szt.
0,95 zł/1 szt.

Klasa wagowa: L - duże (73 g > masa ≥ 63 g).