MarketShop.pl

MarketShop.pl

https://shop.eccoton.com/Regulamin-Sklepu-Internetowego-Firmy-ECCOTON-COM-SPOLKA-Z-OGRANICZONA-ODPOWIEDZIALNOSCIA-SPOLKA-KOMANDYTOWA-cterms-pol-30.html

Dane firmy:
ECCOTON.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MAŁA WIEŚ 152 A
32-002 Wieliczka
Polska
NIP: 9442258208Polityka zwrotów

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru: 1) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………., 2) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………., 3) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….. Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu ………………………………………………….. W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… (imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)