Wydawnictwo BOSZ

Wydawnictwo BOSZ

Wydawnictwo BOSZ to jedyna na polskim rynku oficyna tworząca prawdziwie autorskie albumy poświęcone sztuce, dziedzictwu kulturowemu i naturalnemu. Ich znakiem rozpoznawczym są wysoka wartość merytoryczna oraz najwyższa jakość edytorska, których potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane w prestiżowych konkursach branży wydawniczej na całym świecie.W 2011 roku wydawnictwo zostało laureatem 21. edycji Konkursu Godła „Teraz Polska” za wysoką jakość wydawanych książek. Założone w 1994 roku wydało już ponad 500 unikalnych tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym 2 mln. egzemplarzy. Albumy BOSZ powstają we współpracy z wybitnymi twórcami, czołowymi postaciami polskiej kultury i najważniejszymi placówkami kulturalnymi. Ukazują się w kilku wersjach językowych, ponieważ misją wydawnictwa jest promocja kultury narodowej.

Dane firmy:
"BOSZ" Szymanik i wspólnicy spółka jawna
Olszanica 311
38-722 Olszanica
Polska
NIP: 6880000721


Średnia ocena Sprzedawcy (1 opinii)
Ocena ogólna
Zgodność zamówienia z opisem
Czas wysyłki
Jakość zapakowania przesyłki
Jakość obsługi

Opinie o Sprzedawcy

Jeśli kupiłeś produkt od tego Sprzedawcy, zaloguj się i dodaj opinię.

Dodaj opinię
23.02.2019
Ocena ogólna
Zgodność zamówienia z opisem
Czas wysyłki
Jakość zapakowania przesyłki
Jakość obsługi
sam Sprzedający ocena bardzo dobra natomiast katastrofa z dostarczeniem przesyłki przez Pocztę Polską. Listonosz odmówił dostarczenia paczki pod wskazany adres, z komentarzem że On czyli listonosz paczek nie nosi, zostawiając awizo z nieprawdziwą informacją, że brak odbiorcy gdzie odbiorca był na miejscu (dodam, że przesyłka była zamówiona na adres zakładu pracy). Sprzedający po zgłoszeniu tej sytuacji od razu wysłał kolejną przesyłkę na inny adres, która została dostarczona bez problemu.

Polityka zwrotów

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: a. wiadomością e-mail, na adres handel@bosz.com.pl b. w formie pisemnej, na adres „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, ul. Przemysłowa 14, 38-600, Lesko Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: - dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz - bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru). Zwracany towar należy przesłać pod adres: Wydawnictwo BOSZ, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Księgarnia gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę przesyłki, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Księgarni o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru pod adres: Wydawnictwo BOSZ, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko z dopiskiem „REKLAMACJA”, wraz z dowodem zakupu oraz z pisemnym wskazaniem przyczyny zwrotu. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład), zwróci należność za towar podlegający reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towarów. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.