NutriVit Pharm

NutriVit Pharm

Nasza firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości suplementów diety, stworzonych w oparciu o naturalne ekstrakty. Naturalny skład suplementów, to jest to, co nas wyróżnia. Dbamy również o to, aby każdy nasz produkt był w pełni bezpieczny dla zdrowia konsumentów, dlatego każdy oferowany przez nas produkt posiada ważne badania i certyfikaty - dzięki temu produkty NutriVit Pharm są w 100% bezpieczne i skuteczne.

Dane firmy:
SLASHNET Piotr Giżyński
Śródborze 10
09-130 Baboszewo
Polska
NIP: 5671884224Polityka zwrotów

Polityka zwrotów sklepu NutriVit Pharm I. Definicje 1. Sprzedający – firma SLASHNET Piotr Giżyński z siedzibą w: Śródborze 10, 09-130 Baboszewo, NIP: 5671884224, REGON: 147112297, która jest właścicielem marki NutriVit Pharm. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która dokona zakupu towaru na platformie Carrefour Marketplace. 3. Towar - produkty prezentowane w sklepie internetowym NutriVit Pharm na platformie Carrefour Marketplace. 4. Prawo konsumenckie - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). II. Prawo odstąpienia od umowy i zwrot towaru 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa konsumenckiego. 2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 4. Klient oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient możne złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego. 5. Warunkiem uzyskania zwrotu środków w terminie 14 bez podania jakiejkolwiek przyczyny jest odesłanie zamówionych Towarów na adres Sprzedającego wskazany w rozdz. I punkt 1 Polityki do których należy dołączyć formularz odstąpienia od umowy. 6. Sprzedający ma 14 dni liczone od daty otrzymania Towaru oraz dokumentów na rozpatrzenie reklamacji. 7. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności. 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.