Kapitan Nauka

Kapitan Nauka

Ahoj! Wiedza na horyzoncie! Kapitan Nauka to edukacyjna seria obejmująca zagadki, gry i książeczki wspomagające rozwój dziecka poprzez kreatywną zabawę. Kapitan Nauka gwarantuje: * materiały opracowane przez specjalistów – psychologów, pedagogów i terapeutów * atrakcyjne treści dostosowane do wieku i możliwości dzieci * oryginalne, zabawne ilustracje * wspaniałą, rozwijającą zabawę dla całej rodziny! Kapitan Nauka to marka lubiana przez dzieci i ceniona przez rodziców! Sprzyja rozwojowi wyobraźni i aktywności twórczej, a także pobudza ciekawość i zachęca do poznawania świata. Wszystkie książeczki i karty zostały wyprodukowane w Polsce, z najwyższą dbałością o jakość i w trosce o bezpieczeństwo dzieci. Wyrusz w fascynującą przygodę razem z Kapitanem Nauką!

Dane firmy:
Edgard Mariusz Jachimczuk
ul. Belgijska 11
02-511 Warszawa
Polska
NIP: 521-110-60-34Polityka zwrotów

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający który zawarł umowę na odległość, może w terminie 21 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Zamówienia w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy w przypadku Zamówień na pliki do pobrania rozpoczyna się od dnia otrzymania na wskazany w zamówieniu adres e-mail linku z plikiem do pobrania. 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. 5. W przypadku, gdy Zamawiający dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części. 7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8. Zamawiający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@kapitannauka.com.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Edgard, ul. Belgijska 11, 02-511 Warszawa z sugerowanym dopiskiem "odstąpienie od umowy". Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 9. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą. 10. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Zamawiającego. Jeżeli jednak Zamawiający wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 11. Zamawiający pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. 12. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający. W przypadku, gdy Zamawiający za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 13. Zamawiający ma obowiązek zwrócić przesyłką Produkt Sklepowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do obioru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 14. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiający, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.