tagomago.pl

tagomago.pl

Tagomago powstało w 2006 r. W latach 2010-2011 Money.pl, „Wprost” i „Gazeta Wyborcza” nagradzały nas tytułami Najlepszego Sklepu Internetowego w branży drogeryjnej. W roku 2014 uzyskaliśmy m.in. tytuły „Dobrej Marki 2014 – Jakość, Zaufanie, Renoma” i „Laureata Rankingu Zaufane Opinie Ceneo.pl”.

Dane firmy:
E-Commerce Solutions Sp. z o.o.
ul. Serocka 10, lok. II piętro
04-333 Warszawa
Polska
NIP: 1132871152


Średnia ocena Sprzedawcy (1 opinii)
Ocena ogólna
Zgodność zamówienia z opisem
Czas wysyłki
Jakość zapakowania przesyłki
Jakość obsługi

Opinie o Sprzedawcy

Jeśli kupiłeś produkt od tego Sprzedawcy, zaloguj się i dodaj opinię.

Dodaj opinię
26.06.2019
Ocena ogólna
Zgodność zamówienia z opisem
Czas wysyłki
Jakość zapakowania przesyłki
Jakość obsługi

Polityka zwrotów

Odstąpienie od umowy 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór jest poniżej treści regulaminu. Skorzystanie z udostępnianego wzoru nie jest obowiązkowe. 4. W przypadku, gdy Kupujący dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podał rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części. 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 7. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: tagomago@tagomago.pl. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: E-Commerce Solutions spółka z o.o., Perfumeria Tagomago.pl ul. Aleje Jerozolimskie 54 Lokal n.29 00-024 Warszawa, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. 9. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą. 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 11. Kupujący ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu na adres ul. Aleje Jerozolimskie 54 lokal n29 00-024 Warszawa lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru w punkcie odbioru pod adresem ul. Aleje Jerozolimskie 54 lokal n29, 00-024 Warszawa (budynek Dworca Centralnego w Warszawie) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku, gdy Kupujący za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 13. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, i cech jego funkcjonowania. 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz: a) dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta.