amex_sklep

amex_sklep

Faber-Castell jest jednym z największych producentów najlepszej jakości produktów do pisania i rysowania oraz malowania na świecie. Co roku sprzedaje ponad 2 miliardy ołówków i kredek pretendując do miana jednego z liderów w produkcji kredek i ołówków na świecie! Marka ma swoich reprezentantów w 120-tu krajach i 20 organizacji ze statusem dystrybutora na całym świecie. Założona w 1761 roku firma Faber-Castell pozostaje od 8 pokoleń w rękach tej samej rodziny. Z małego zakładu rzemieślniczego rozwinęła się międzynarodowa grupa posiadającą na całym świecie aż 14 zakładów produkcyjnych, zatrudniając przy tym około 7000 pracowników. Jako najstarsze i największe na świecie przedsiębiorstwo branży biurowo-szkolnej Faber-Castell cieszy się najwyższym poważaniem, ponieważ do produkcji wykorzystywane są wysokiej jakości surowce, a sama firma stawia na najwyższe wymagania dotyczące kontroli jakości. Marka Faber-Castell towarzyszy konsumentom niemalże od urodzenia. Poprzez produkty z grupy Playing&Learning. Faber-Castell zyskał uznanie na rynku produktów biurowych za sprawą innowacyjnej serii GRIP – charakteryzujących się trójkątnym kształtem i opatentowaną przez firmę powierzchnią GRIP (wypukłe punkty wzdłuż osi produktu zapewniające pewny chwyt i świetny design). Asortyment artystyczny Art & Graphic gwarantuje profesjonalną jakość spełniając oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Eleganckie instrumenty piśmienne serii Design stanowią swoistą wizytówkę oferty Faber-Castell, stanowiącej kwintesencję stylu i elegancji. Najwyższe standardy wykonania stanowią potencjał na rynku prezentów na całym świecie. Grupy produktowe: • Kredki ołówkowe • Kredki woskowe • Kredki pigmentowe • Ołówki • Pióra • Długopisy • Cienkopisy • Cyrkle • Pisaki • Farby, pędzelki i akcesoria do malowania • Zakreślacze • Gumki do ścierania • Temperówki • Wkłady grafitowe • Multimarki • Tusze • Kleje • Plasteliny, modeliny • Zestawy kreatywne • Nożyczki

Dane firmy:
AMEX STATIONERY SP. Z O.O.
ul. Sikorki 2
31-589 Kraków
Polska
NIP: 676-007-58-40Polityka zwrotów

Prawo odstąpienia Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 9, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Amex Stationery Sp. z .o.o., ul. Sikorki 2, 31-589 Kraków Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Reklamacja Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać: a) dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail, b) oznaczenie przedmiotu reklamacji, c) okres czasu, którego reklamacja dotyczy, d) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać: a) wymiany towaru na nowy, b) naprawy wadliwego towaru, c) obniżenia ceny, d) o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, tylko jeśli było by to niemożliwe lub wymagało by nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować inny sposób spełnienia roszczenia. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogły by wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany swojego roszczenia. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.