Szkoła w czasach koronawirusa. Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka?

szkoła w czasach koronawirusaWirus SARS-CoV-2 w ostatnich miesiącach wywołał ogromne spustoszenie na całym świecie. Skutki rozprzestrzeniającej się choroby układu oddechowego (COVID-19) mają wpływ na niemal każdy aspekt życia, w tym również na edukację. Wprowadzono nauczanie zdalne, dzięki któremu kontynuowany był proces zdobywania wiedzy przez dzieci i młodzież. Obecnie wszyscy mamy nadzieję na stały powrót zajęć stacjonarnych w szkołach, należy więc określić zasady bezpiecznego przebywania uczniów w placówkach oświatowych.

Przede wszystkim – stosować się do zaleceń

Jeśli chodzi o zadania szkoły i personelu w tym zakresie to rzecz wydaje się oczywista. Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, regularne wietrzenie pracowni po każdej lekcji, stały monitoring osób wchodzących do szkoły oraz kontrola samopoczucia i stanu zdrowia uczniów to najważniejsze działania, które dyrekcja szkoły może podjąć dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. O wiele bardziej skomplikowana jest kwestia wprowadzenia dystansu pomiędzy uczniami, ponieważ w takich miejscach jest to bardzo trudne. Należy wziąć pod uwagę fakt, że uczniowie do września nie będą mieli ze sobą kontaktu w szkole od ponad pięciu miesięcy i na pewno czekają na powrót do „normalności”. Zwłaszcza może to być widoczne w przypadku dzieci z niższych etapów kształcenia. Dlatego wspomniana stała kontrola stanu zdrowia uczniów jest sprawą kluczową.
Z kolei co mogą zrobić uczniowie, aby zadbać o własne bezpieczeństwo? Dokładnie to, co będą im nakazywali nauczyciele i dyrekcja w kwestii dbania o swoje zdrowie. Trudno oczekiwać noszenia maseczek w szkole, ale wszelkie pozostałe zalecenia powinny być realizowane, a uczniowie powinni ich przestrzegać. 

Co jeszcze można zrobić?

Oprócz zaleceń i obostrzeń, które dobrze znamy, w przypadku szkół można postarać się o dodatkowe elementy, które pomogą zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Taką samą rolę odgrywają tu zarówno dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły, jak i sami uczniowie.
Uświadamianie zagrożenia pandemicznego powinno być przede wszystkim zadaniem szkolnej pielęgniarki, pedagoga, psychologa, nauczycieli wszystkich przedmiotów – ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli biologii, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa. Dyrektor szkoły powinien korzystać z możliwości organizowania spotkań ze specjalistami z zakresu medycyny. Dobrym pomysłem wydaje się też stworzenie plakatów i ulotek, ogłoszeń na stronie szkoły czy w mediach społecznościowych oraz w radiowęźle szkolnym na temat zasad dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Ważną kwestią jest też przekazywanie tych informacji rodzicom.
Jeśli jednak wszystkie omawiane prośby i zalecenia nie trafią w odpowiedni sposób do dzieci lub jeśli zostaną przez nie zbagatelizowane, wydaje się być zasadne, aby dyrekcja szkoły miała prawo do wprowadzenia konkretnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa poprzez stosowanie pewnych nakazów, do których wszyscy uczniowie będą musieli się zastosować. Takie działania powinny znaleźć miejsce w postaci zapisów w statucie szkoły, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez radę pedagogiczną, pracowników szkoły oraz rodziców.

Zdrowie przede wszystkim

Należy pamiętać, że zagrożenie koronawirusem jest w Polsce ciągle obecne. Jak pokazał dotychczasowy przebieg wydarzeń, zakazić się nim można przede wszystkim przebywając w dużych skupiskach ludzkich. Dlatego tak ważne jest, aby rozmawiać z dziećmi zagrożeniu i podejmować wszelkie kroki w celu zapewnienia im bezpieczeństwa. Istotna jest świadomość tego, że w przypadku braku możliwości posłania młodszych uczniów do szkoły pojawia się duży problem dla rodziców, ponieważ jeden z nich będzie musiał pozostać z dzieckiem w domu, kosztem swojej aktywności zawodowej.
Jednak oczywiście nie jest to najważniejsze – kluczowe jest zdrowie dzieci i młodzieży. Wszyscy chcemy powrotu do czasów sprzed pandemii, powrotu do szkół pełnych uśmiechniętych uczniów. Im bardziej będziemy dbali o swoje i ich bezpieczeństwo, tym szybciej będzie to możliwe.

Artykuły spożywcze
Drogeria, kosmetyki i zdrowie
Zakupy niecodzienne
Elektronika
Dom i ogród
Wyposażenie domu