Dane firmowe:

„Carrefour Polska” sp. z o.o.,
adres siedziby: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa,
tel. 22 517 2110
tel. 22 517 2120
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS: 0000020710, NIP: 9370008168, REGON: 070569406,
kapitał zakładowy: 1 970 719 050 zł

Adres do korespondencji:

Carrefour Polska
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

Jesteś zainteresowany współpracą? 

Skontaktuj się z nami 

e-mail: franchising@carrefour.com

Zadzwoń
tel. 22 517 25 09
tel. 22 517 28 19