Wypełnij poniższy formularz dla firm i wyślij zamówienie on-line.

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą, w celu ustalenia terminu realizacji.

Kontakt z*

Zamówienie

Bony towarowe

NominałIlośćWartość
5 PLN

0 PLN
10 PLN

0 PLN
25 PLN

0 PLN
50 PLN

0 PLN
100 PLN

0 PLN
Wartość bonów0 PLN

Karty podarunkowe

Wartość
doładowania (PLN)
IlośćWartość

0 PLN

0 PLN
Wartość kart podarunkowych0 PLN

Całkowita wartość zamówienia: 0 PLN


Adres sklepu do odbioru bonów*
Format płatności
Proszę o wystawienie noty księgowej, którą odbiorę w dniu realizacji zamówienia

 1. Administratorem danych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: [email protected], telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • w przypadku, w którym jest Pani/Pan osobą, która będzie stroną umowy sprzedaży - podjęcia kroków przed zawarciem umowy sprzedaży bonów towarowych lub kart upominkowych Carrefour – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  • w przypadku, w którym nie jest Pani/Pan osobą, która będzie stroną umowy sprzedaży – w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zamówienie i jego realizacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na odpowiedzi na złożone zamówienie;
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenie odpowiedzi na złożone zamówienie i jego realizacji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Jako że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zamówienie i jego realizacji lub w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. Podanie danych osobowych w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy sprzedaży bonów towarowych lub kart upominkowych lub w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zamówienie i jego realizacji jest dobrowolne – bez podania danych osobowych nie jest jednak możliwe zawarcie umowy.

Artykuły spożywcze
Drogeria, kosmetyki i zdrowie
Zakupy niecodzienne
Elektronika
Dom i ogród
Wyposażenie domu