631d01d5-2c66-40e1-8049-6c91fb232548
Wróć do listy

Biopaliwo paliwo do biokominka BIOETANOL z atestem PZH 5L

Oceń ten produkt jako pierwszy

Wróć do listy

Biopaliwo paliwo do biokominka BIOETANOL z atestem PZH 5L

Oceń ten produkt jako pierwszy

szt.

O produkcie

Nazwa producenta: BET-5 Bio etanol sporządzany jest na bazie alkoholu etylowego pochodzenia roślinnego. Nie pozostawia na kominku śladów sadzy czy popiołu. Produktami spalania są dwutlenek węgla i para wodna, które wydzielają się w ilościach bezpiecznych dla otoczenia. Spalanie biopaliwa nie wymaga specjalnych przewodów kominkowych. Etanol użyty do produkcji jest wysokiej jakości i nie wydziela zapachu ani dymu. Sposób użycia: napełnić zbiornik lub opakowanie na produkt  zgodnie z instrukcją bio kominka. Nie dolewać w pobliżu źródeł ognia. Podpalić ostrożnie nie pozostawając nad ogniem, a w bezpiecznej odległości. Cechy produktu: - nie wydziela dymu - bezzapachowy - ekologiczny - nie pozostawia śladów sadzy i popiołu - wydajny - bezpieczny dla zdrowia (pochodnymi spalania są jedynie mała ilość dwutlenku węgla i pary wodnej) - posiada atest PZH Środki ostrożności i rodzaje zagrożeń. Zwroty określające rodzaj zagrożenia: H225 wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 działa drażniąco na oczy. Zwroty określające środki ostrożności: P102 chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305 + P351 + P338 w przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są. P370 + P378 w przypadku pożaru użyć pian gaśniczych odpornych na alkohol, CO2, suchych proszków lub mgły wodnej do gaszenia. P403 + P233 + P235 przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym pojemniku. P501 zawartość i pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Zakres dostawy: - bioetanol 5L
Marka
Bomar

Sprzedawcy

Ocena ogólna
Zobacz pełną ocenę
35,70 zł

Kontakt z Carrefour

Jeśli masz pytanie dotyczące tego produktu, wyślij wiadomość e-mail na adres sklep@carrefour.pl

Opinie klientów

Nikt jeszcze nie ocenił produktu. Jeśli kupiłeś ten produkt, zaloguj się i dodaj opinię. Dodaj opinię