Poprawa dobrostanu kurcząt mięsnych

Co to za działanie?

W Carrefour Polska nieustannie dążymy do podniesienia jakości swoich produktów marki własnej, szanując naszą planetę i ekosystemy. Naszym zdaniem zwierzęta mają prawo do humanitarnego ich traktowania, dlatego włączyliśmy się w europejską inicjatywę, której celem jest dążenie do zapewnienia kurczętom mięsnym jak najbardziej naturalnych warunków.

Jakie są wyzwania?

Dziś większość kur wciąż hodowana jest w klatkach, a ciasnota czy brak zabezpieczenia przed zimnem i upałami często pozostają normą. W Carrefour nie zgadzamy się na takie traktowanie zwierząt – chcemy mieć pewność, że mają one zapewnioną odpowiednią przestrzeń, oświetlenie, jakość powietrza i swobodny dostęp do wody. Wiemy także, że troska o kurczęta przekłada się na jakość pozyskiwanego z nich mięsa.

Czy to jest naprawdę nowe?

Kwestia dobrostanu zwierząt od lat stanowi jeden z priorytetów zrównoważonego rozwoju dla Carrefoura. Eliminacja jaj pochodzących z chowu klatkowego i troska o warunki bytowe kur niosek jest jednym z kluczowych działań, jakie podejmujemy w tym obszarze. To dlatego w maju 2021 roku, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, przystąpiliśmy do European Chicken Commitment – europejskiej inicjatywy, której celem jest poprawa dobrostanu kurcząt mięsnych.

Jaki jest nasz cel?

Wdrożenie wymogów wynikających z przystąpienia do inicjatywy ECC wiąże się z dodatkowymi inwestycjami i kosztami dla dostawców. W związku z aktualną trudną sytuacją ekonomiczną, większość dostawców nie jest w stanie określić konkretnej daty, kiedy uda im się w pełni zrealizować wytyczne ECC, ale podpisując ECC zobowiązaliśmy dostawców, by nastąpiło to przed 2026 rokiem. Ze swojej strony zachęcamy partnerów, aby mimo uwarunkowań ekonomicznych wdrażali zalecenia najszybciej jak to będzie możliwe lub w ramach posiadanych przez nich aktualnie możliwości.

Co sprawia, że nasze działania nie są pustymi obietnicami?

Swoje działania możemy już poświadczyć liczbami, bo w Carrefourze stale monitorujemy postępy,czynione przez dostawców marki własnej.

 

KRYTERIUM ECC W JAKIM STOPNIU SPEŁNIAMY
Stosowanie maksymalnej gęstości
hodowlanej wynoszącej 30 kg/m
14% naszych dostawców
Światło minimum 50 luksów, w tym światło naturalne 14% naszych dostawców
Co najmniej 2 metry dostępnej przestrzeni na grzędzie na 1000 ptaków Prace w trakcie realizacji
2 podłoża do dziobania na 1000 ptaków Prace w trakcie realizacji
Niestosowanie klatek i systemów wielopoziomowych 100% naszych dostawców
Ogłuszanie w kontrolowanej atmosferze z użyciem obojętnego gazu, systemów wielofazowych lub efektywnego ogłuszania elektrycznego bez inwersji przyżyciowej 42% naszych dostawców i już kolejny nad tym pracuje
Stosowanie wymogów związanych z jakością powietrza z Aneksu 2.3. Dyrektywy UE o brojlerach 100% naszych dostawców
Uczestnictwo w zewnętrznych audytach oraz coroczne publikowanie raportów potwierdzające postęp w dążeniu do spełniania powyższych wymagań 14% naszych dostawców

 

Artykuły spożywcze
Drogeria, kosmetyki i zdrowie
Zakupy niecodzienne
Elektronika
Dom i ogród
Wyposażenie domu