Równi w różnorodności

Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce podpisaliśmy Międzynarodową Kartę Różnorodności, której zobowiązania wypełniamy z dumą w naszej codziennej pracy.  

Dzięki różnorodnym formatom handlowym jesteśmy otwarci na kandydatów z różnym poziomem doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia. 

Dostrzegamy potencjał zawodowy zarówno w wieloletnich pracownikach, jak również w młodych, rozpoczynających dopiero swoją karierę. 

Zapewniamy jednakowe traktowanie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz gwarantujemy im równe możliwości rozwoju zawodowego. 

Od blisko 10 lat zatrudniamy w naszych ekipach osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. 

Nasza różnorodność pozwala nam lepiej zrozumieć współczesnego klienta i trafniej odpowiedzieć na jego potrzeby. 

Różnorodność w naszej firmie opiera się na następujących filarach: