Korzyści dla ciebie

W zamian za wkład swojej pracy nasi pracownicy otrzymują wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne w postaci premii oraz szeroki zakres świadczeń pozapłacowych m.in. różnorodne ubezpieczenia, programy sportowo-rekreacyjne, zniżki na zakupy.

Pokrywamy także koszty opieki zdrowotnej, która obejmuje pakiet usług medycznych i konsultacji specjalistycznych m.in. rehabilitację, diagnostykę, zabiegi ambulatoryjne, badania diagnostyczne, czy RTG. Nasi pracownicy korzystają również ze świadczeń dodatkowych w ramach pakietu socjalnego.