STOP Marnotrawstwu
Oszczędność i efektywność

Nie marnujemy ani żywności, ani talentów ani energii!

STOP marnotrawstwu

Firma Carrefour Polska wprowadza do swoich sklepów projekt ekologiczny pod nazwą „Gospodarowanie odpadami BIO”. W jego ramach w 28 hiper- i supermarketach sieci odzyskiwane są nienadające się do sprzedaży warzywa i owoce, które poddawane są kompostowaniu. Dzięki takiemu odpowiedzialnemu gospodarowaniu odpadami, nie trafiają one na składowiska, a są ponownie wykorzystywane np. do rekultywacji miejskich terenów zielonych.

Inicjatywa „Gospodarowanie odpadami BIO”

Od 2013 r. w Carrefour realizowany jest międzynarodowy program STOP MARNOTRAWSTWU, wpisujący się w strategię odpowiedzialnego biznesu, a którego celem jest walka z codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy oraz promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród dostawców i klientów sieci. Jednym z elementów programu jest inicjatywa „Gospodarowanie odpadami BIO”, realizowana w 28 sklepach sieci. Dzięki programowi „Gospodarowanie odpadami BIO”, te z warzyw i owoców, które nie nadają się do dalszej sprzedaży, są regularnie przekazywane do lokalnych kompostowni, zmniejszając tym samym masę odpadów trafiających na składowiska i przyczyniając się do pozyskania kompostu, stosowanego np. do rekultywacji terenów zdegradowanych czy nawożenia miejskich terenów zielonych. O pozytywnym wpływie tego rodzaju działań na środowisko naturalne świadczą dane liczbowe: tylko w pierwszym kwartale 2014 r. na kompost trafiło niemal 350 ton tzw. „zielonych odpadów”, czyli warzyw i owoców, pochodzących z 28 sklepów Carrefour objętych programem.

Proces segregacji i przekazywania odpadów BIO do lokalnych kompostowni jest w chwili obecnej realizowany w 28 sklepach sieci Carrefour Polska, jednak plany spółki przewidują rozszerzenie programu o kolejne sklepy. Propagując swoją inicjatywę, Carrefour chce inspirować rozwój regionalnych, małych kompostowni, których wciąż brakuje w wielu miejscowościach na terenie kraju, a także pobudzać rozwój lokalnej przedsiębiorczości w tym zakresie (odbiór i przetwarzanie odpadów BIO).

Odpady BIO (warzywa i owoce poddane kompostowaniu) w liczbach: