Karta Różnorodności

W 2013 roku Carrefour Polska podpisał Kartę Różnorodności. Karta Różnorodności to realizowane w krajach UE międzynarodowa inicjatywa, będąca pisemnym zobowiązaniem, które obliguje sygnatariusza do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podjęcia działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.