Rozwój społeczny
Rozwój społeczny

Pomagamy dzieciom, osobom starszym oraz wszystkim potrzebującym.

Rozwój społeczny

Jako firma odpowiedzialna społecznie, Carrefour Polska prowadzi szereg działań na rzecz społeczeństwa.

Programy zaangażowania społecznego są realizowane we współpracy z uznanymi partnerami – Federacją Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska oraz Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Dotyczą one głównie takich obszarów jak dożywianie, edukacja w zakresie zdrowego żywienia i przeciwdziałanie marnotrawstwu.