Rozwój gospodarczy
Wspieramy rozwój

Tworzymy nowe miejsca pracy, wspieramy polski biznes, współpracujemy z lokalnymi producentami i dostawcami.

Rozwój gospodarczy

Carrefour poprzez swoją działalność przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki i polskiego handlu. Współpracuje z lokalnymi producentami i dostawcami, stymuluje inwestycje w produkcję, usługi, technologię oraz infrastrukturę.

Tworzy miejsca pracy i daje wszystkim równe szanse w dostępie do oferowanych stanowisk. Jako sygnatariusz Karty Różnorodności, aktywnie działa na rzecz dialogu międzypokoleniowego, równouprawnienia w miejscu pracy oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

  • Współpraca z dostawcami

Carrefour, jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie , promuje najwyższe standardy współpracy oraz tworzy trwałe relacje z partnerami biznesowymi. Wspiera lokalnych dostawców i dba o promocje produktów regionalnych.

  • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Carrefour jest pierwszą siecią handlową w Polsce, która zatrudniła osoby niesłyszące na stanowiskach kasowych. Firma promuje ideę zatrudnienia wspieranego, dzięki której grupy zagrożone wykluczeniem społecznym mają dostęp do płatnego zatrudnienia. Obecnie w sklepach Carrefour pracuje blisko 800 niepełnosprawnych osób