Ochrona środowiska
Dbamy o środowisko
Troszczymy się o zasoby naturalne. Segregujemy odpady i przekazujemy je do kompostowni.
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska to jeden z filarów Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie. W tym celu Carrefour wprowadza proekologiczne rozwiązania operacyjne i logistyczne, pozwalające na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie ilości odpadów, a także widoczne oszczędności w zużyciu wody i energii.

 • Odpady i recykling

Dzięki segregacji i recyklingowi, Carrefour minimalizuje ilość wytwarzanych odpadów. Firma proponuje kompleksowe podejście do sortowania, monitorowania, kontroli i raportowania odpadów komunalnych. Nowe rozwiązania pozwolą na znaczne zmniejszenie ilości odpadów niesortowanych, przekazywanych bezpośrednio na wysypiska.

 • Emisje CO2 i efekt cieplarniany

Obniżenie emisji CO2 oraz wspieranie walki z efektem cieplarnianym klimatu to istotny element strategii Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie. Carrefour systematycznie optymalizuje system logistyczny tak, by stał się on możliwie jak najbardziej przyjazny środowisku. Wprowadzane zmiany dotyczą optymalizacji załadunku transportu, zmniejszenia liczby ciężarówek na drogach, wykorzystania alternatywnych środków transportu oraz dostosowania częstotliwości i trasy dostaw.

 • Ekologiczne innowacje w Carrefour

Carrefour wprowadza innowacyjne rozwiązania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Należą do nich biodegradowalne torby zakupowe, FREE COOLING SYSTEM, System chłodnictwa oparty na wykorzystaniu CO2, Transport Management System (TMS) oraz Backhouling&Fronthouling

 • Ekologiczna biodegradowalna torba Carrefour
  • W 2008 jako jedna z pierwszych sieci handlowych w Polsce, Carrefour, zaoferowaliśmy swoim klientom biodegradowalne torby kasowe wykonane z m.in. skrobi ziemniaczanej. W sprzyjających warunkach torba ulega rozkładowi na wodę, biomasę oraz dwutlenek węgla lub metan w czasie od 6 tygodni do 1 roku. Biodegradowalna torba Carrefour została wyróżniona w konkursie PAKSTAR 2012.

   • Free Cooling System

   W wybranych sklepach Carrefour funkcjonuje innowacyjny system wykorzystujący niskie temperatury wód podziemnych do obniżenia temperatury powietrza w sklepie. Rozwiązanie jest zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne, oraz pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji wentylacji i klimatyzacji o 80%.

   • System chłodnictwa oparty na wykorzystaniu CO2

   W niektórych palcówkach handlowych został wprowadzony system chłodnictwa, wykorzystujący dwutlenek węgla jako czynnik chłodniczy. Rozwiązanie to zużywa o 25% energii mniej i jest bardziej przyjazne dla środowiska.

   • Transport Management System (TMS)

   TMS to ogromna baza wiedzy, dostarczająca informacji m.in. na temat czasu dostawy, ilości zamówionego towaru, liczby aut zaangażowanych w transport, czy kosztów dostawy. System ma znaczenie nie tylko dla poprawy jakości i efektywności planowania; przekłada się też na wymierne korzyści dla środowiska naturalnego. TMS pozwala zoptymalizować trasę, zmniejszyć liczbę ciężarówek oraz liczbę kilometrów pokonywanych przez pojazdy.

   • Backhouling&Fronthouling

   Backhouling&Fronthouling to eliminowanie pustych przebiegów transportu poprzez odpowiednie zarządzanie przeładunkami. System pozwala na zmniejszenie kosztów i optymalizację wykorzystania pojazdów.