Strategia BOS
Strategia Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie

Carrefour realizuje koncepcję Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie w ramach zarządzania strategicznego. Działania te dotyczą takich obszarów jak: gospodarka, społeczeństwo oraz ochrona środowiska.