Nie wybrałeś sklepu"Z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Żywności i Wyżywienia wynika, że co roku na świecie marnuje się aż 1/3 wyprodukowanej żywności"Świat bez wody – czyli o marnowaniu zasobów naturalnych przy wytwarzaniu żywności

Czy wiesz, że aby wyprodukować, przetworzyć i dostarczyć na półki sklepowe jakikolwiek produkt, trzeba zużyć wodę, energię oraz surowce?

Wyrzucając jedzenie, marnujemy więc nie tylko żywność, ale również zasoby wykorzystane do jej wyprodukowania. Żywność jest surowcem, którego wyprodukowanie jest bardzo kosztowne dla środowiska naturalnego.

Jakie elementy środowiska cierpią w wyniku produkcji żywności?

  • Woda – produkcja żywności wiąże się z jej dużym zużyciem. Do produkcji 1 kg wołowiny potrzeba do 10 tys. litrów wody, drobiu – 4 tys., a wieprzowiny – 6 tys. litrów wody. W Europie 24% wody pobierane jest przez rolnictwo. Tylko 1/3 z tych zasobów wraca z powrotem do akwenów wodnych.

  • Energia – produkcja żywności wymaga zużycia energii w postaci paliw i prądu. Na wyprodukowanie 1 kcal żywności zużywa się 10 kcal z paliw. Wytworzenie każdego bochenka chleba wymaga zużycia wielu kilowatogodzin prądu podczas procesu produkcyjnego.

  • Klimat – wytwarzanie żywności przyczynia się do niekorzystnych zmian w klimacie. Aby wyprodukować jeden kilogram żywności, emituje się do atmosfery średnio 4,5 kg CO2. Około 20% produkcji gazów cieplarnianych wiąże się z produkcją, przetwarzaniem, transportem i przechowywaniem żywności.

  • Ziemia – pestycydy stosowane w rolnictwie mogą zanieczyszczać słodką wodę, ekosystemy morskie i samą ziemię. Nie bez znaczenia jest też wpływ stosowania pestycydów na rośliny i zwierzęta. Wiąże się to z utratą ich naturalnych siedlisk.

Ograniczanie marnowania żywności może się przyczynić do efektywnego wykorzystania gruntów, poprawy gospodarki wodnej, zmniejszenia zużycia energii oraz spowolnienia negatywnych zmiany klimatu.

Jednocześnie ograniczamy koszty poniesione na zakup i przygotowanie posiłków oraz produkujemy mniej odpadów.„Odpowiedzialnie każdego dnia!” jest częścią realizowanego przez Carrefour Polska
programu „Anti Gaspi” - „STOP Marnotrawstwu”.

został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?