Nie wybrałeś sklepu"Z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Żywności i Wyżywienia wynika, że co roku na świecie marnuje się aż 1/3 wyprodukowanej żywności"


Marnowanie żywności – odpowiedzialność zbiorowa 

W Polsce marnuje się łącznie 9 mln ton żywności rocznie. Przyczyny marnowania są różne i nie da się w pełni wyeliminować tego zjawiska. Istotne jest jednak, aby każdy, kto marnuje miał świadomość, że to robi i wiedział, jakie kroki może podjąć by marnować mniej.

Gdzie marnuje się żywność? 

Marnowanie żywności ma miejsce na każdym etapie łańcucha żywnościowego. Poniżej dowiesz się, jakie są najczęstsze przyczyny i jak marnowana jest żywność na poszczególnych etapach łańcucha.

  • Rolnictwo – żywność pozostawiana jest na polu lub w sadzie, niewymiarowe warzywa nie są zbierane, ziemia zostaje zaorana wraz ze znajdującymi się na niej surowcami.

  • Transport – produkty psują się, ulegają zgnieceniu, są obijane, a ich opakowania ulegają rozerwaniu.

  • Magazynowanie – żywność niszczona jest przez szkodniki i choroby, produkty są nieprawidłowo przechowywane.

Producenci żywności odpowiedzialni są za 39% generowanych odpadów żywnościowych poprzez: zanieczyszczanie produktów na poszczególnych etapach produkcji, przez co obniża się jakość produktu, ubytki podczas procesów przetwórczych, wyrzucanie produktów niespełniających wymagań oceny jakości handlowej oraz stosowanie nieodpowiednich materiałów opakowaniowych i procesów pakowania. 

Sprzedaż i dystrybucja odpowiedzialna jest za 5% ogólnej ilości marnowanej żywności poprzez niewłaściwe przechowywanie w miejscach sprzedaży i niezachowanie tzw. łańcucha chłodniczego, który zapewnia bezpieczeństwo bakteriologiczne produktów. 

Jednak najwięcej żywności marnuje się w gospodarstwach domowych i w gastronomii, które łącznie odpowiadają za 42% marnowanej żywności, z czego aż 2/3 można uniknąć.
„Odpowiedzialnie każdego dnia!” jest częścią realizowanego przez Carrefour Polska
programu „Anti Gaspi” - „STOP Marnotrawstwu”.

został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?