Nie wybrałeś sklepu


Dobro wraca, czyli co to jest redystrybucja żywności

Jak podaje Światowy Program Żywnościowy, żywność jest surowcem produkowanym w takich ilościach, że powinno go wystarczyć na potrzeby ludności na całym świecie. Jednak dysproporcje w dystrybucji żywności oraz jej niepotrzebna utylizacja sprawiają, że jedni pozwalają sobie na wyrzucanie jedzenia, podczas gdy drudzy nie mają do niej odpowiedniego dostępu.

Redystrybucja żywności

Banki Żywności to organizacje społeczne wyspecjalizowane w niesieniu pomocy żywnościowej. Misją Banków Żywności jest przeciwdziałanie marnowaniu i ograniczanie niedożywienia w Polsce.

W codzienną redystrybucję żywności, pozyskanej od producentów i dystrybutorów, zaangażowanych są dziesiątki pracowników i wolontariuszy Banków Żywności. Z magazynów Banków Żywności, za pośrednictwem lokalnych organizacji charytatywnych, żywność trafia do najbardziej potrzebujących. Banki Żywności współpracują z wieloma producentami i dystrybutorami żywności, z niemal wszystkich sektorów branży spożywczej.

Korzystne zmiany w ustawie o podatku VAT

Od 1 października 2013 r., dzięki zmianom w ustawie o podatku od towarów i usług, przekazywane żywności stało się prostsze dzięki zwolnieniu od podatku VAT żywności przekazywanej na cele charytatywne. Tym samym każdy przedsiębiorca, w tym sklepy i duże sieci handlowe, który posiada żywność, chce się nią dzielić i pomagać potrzebującym, może przekazać Bankom Żywności darowiznę bez konieczności odprowadzania podatku VAT.

UE: po pierwsze nie marnuj!

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy definiuje w artykule czwartym hierarchię postępowania z odpadami żywnościowymi. Najważniejszym elementem proponowanego systemu zarządzania odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu. Federacja Polskich Banków Żywności popiera zasady postępowania z odpadami w tym żywnościowymi, które za najważniejszy element uznają zapobieganie powstawaniu strat i marnotrawstwa żywności. Przedstawiony poniżej model piramidy postępowania z odpadami żywnościowymi odnosi się bezpośrednio do postępowania z produktami spożywczymi.„Odpowiedzialnie każdego dnia!” jest częścią realizowanego przez Carrefour Polska
programu „Anti Gaspi” - „STOP Marnotrawstwu”.

został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?