Nie wybrałeś sklepu

Partnerzy programu


Federacja Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest ograniczanie marnowania żywności i niedożywienia w Polsce. Federacja zrzesza 29 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Federacja wspiera Banki Żywności w realizacji misji, poprzez wsparcie instytucjonalne, merytoryczne i finansowe, a także prowadzi ogólnopolskie projekty edukacyjne i kampanie społeczne.

Banki Żywności pomagają codziennie. Systematycznie przekazują żywność ponad 3.600 organizacjom charytatywnym, za pośrednictwem, których trafia ona do ponad 1.500.000 potrzebujących. Są to głównie podstawowe produkty spożywcze, jak mleko, sery, mąka, makarony, a także napoje, przetwory mleczne. Pomoc trafiła m.in. do osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych, bezrobotnych, starszych i niepełnosprawnych. 

www.bankizywnosci.pl

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest organizacją pozarządową, której celem i misją jest wspieranie rozwoju zrównoważonego dla poprawy jakości życia w wymiarze społecznym i gospodarczym. Fundacja od 1991 roku pomaga społecznościom lokalnym przez budowanie relacji partnerskich z firmami, samorządami, instytucjami rządowymi oraz uczelniami i tworzy platformę do podejmowania istotnych decyzji rozwojowych i skuteczny mechanizm służący ochronie środowiska. 

Współpracując z lokalnymi liderami nad inicjatywami, projektami oraz programami Fundacja rozwija obecnie swoją działalność w trzech głównych dziedzinach, dążąc do wzrostu dostępności zdrowych i lokalnych produktów spożywczych, promując transport przyjazny dla środowiska oraz pomagając w redukowaniu negatywnego wpływu na środowisko budynków (domów, biur, szkół, fabryk). 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, w ramach realizowanych programów, przyznaje certyfikaty środowiskowe: Zielone Biuro, Przyjazny Rowerom, Green Key, Blue Flag, Zielona Flaga i Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej. 

www.fpds.pl

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON powstało w 2003 roku. Od początku realizuje misję tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, szczególnie dla chorujących psychicznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym. EKON podejmuje również liczne działania na rzecz ochrony środowiska. 

Od 2004 roku EKON realizuje projekt Eko-Praca, tworząc „zielone miejsca pracy” dla osób niepełnosprawnych w sektorze ochrony środowiska. Dzięki temu w Warszawie zatrudnienie znalazło ponad 300 osób niepełnosprawnych, z czego większość to osoby chorujące psychicznie, dla których aktywność zawodowa jest szansą na rehabilitację społeczną i niezależne życie. 

Od kilku lat EKON aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną poprzez realizację projektów lokalnych i unijnych. 

www.ekon.org.pl


„Odpowiedzialnie każdego dnia!” jest częścią realizowanego przez Carrefour Polska
programu „Anti Gaspi” - „STOP Marnotrawstwu”.

został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?