Nie wybrałeś sklepu"Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w Polsce około 71% proc. śmieci trafia na wysypiska."Odpady – problem nas wszystkich

Odpady stają się coraz większym problemem społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Szybki rozwój gospodarki i konsumpcji w Polsce spowodował ich masowe powstawanie, niosąc za sobą wiele problemów związanych z ich unieszkodliwianiem. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w Polsce około 71% proc. śmieci trafia na wysypiska, reszta jest przetwarzana lub spalana. W Niemczech, Holandii czy Szwecji na wysypiska idzie zaledwie 1% śmieci, a w Szwajcarii – 0%. 

Problem odpadów to w Polsce przede wszystkim problem świadomości – robiąc zakupy, nie zastanawiamy się nad dalszymi losami opakowań, których większość ląduje w koszu na śmieci. W wielu przypadkach są to odpady nadające się do powtórnego wykorzystania, np. papier, szkło czy niektóre rodzaje plastiku. Możliwość ponownego wykorzystania surowców w wielu przypadkach wpływa na cenę surowca i może skutkować jej obniżeniem. Odpady nienadające się do odzysku mogą stać się źródłem energii dzięki nowoczesnym technologiom utylizacji, takim jak spalanie. 

Czym jest piramida odpadowa? 

Polska dostosowała się do wymogów UE i w styczniu 2013r. przyjęła pięciostopniową hierarchię postępowania z odpadami, której głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie powstawania odpadów. Jest to tzw. piramida odpadowa: 

Zapobieganie powstawaniu – najbardziej pożądane jest ograniczenie ilości wytworzonych odpadów poprzez wydłużenie czasu użytkowania produktu, zaniechanie zbędnych opakowań czy bezodpadowe technologie. 

Przygotowanie do ponownego użycia – forma odzysku polegająca na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub ich części są przygotowywane do ponownego wykorzystywania. 

Recykling – odzysk polegający na powtórnym wykorzystaniu substancji zawartych w odpadach. 

Inne procesy odzysku – wszelkie działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, a także odzysk energii. Unieszkodliwianie – składowanie, powinno nastąpić w chwili, gdy powstaniu odpadów nie udało się zapobiec i których nie udało się poddać odzyskowi. Unieszkodliwienie to ostateczność, kiedy inne działania są już niemożliwe.
„Odpowiedzialnie każdego dnia!” jest częścią realizowanego przez Carrefour Polska
programu „Anti Gaspi” - „STOP Marnotrawstwu”.

został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?