Nie wybrałeś sklepu


Kilka słów o składowaniu odpadów

Składowanie odpadów jest najstarszą metodą ich zagospodarowania. Jest to metoda, która powinna być stosowana dopiero wówczas, gdy unieszkodliwianie odpadów innymi metodami jest niewykonalne technicznie i nieopłacalne. Wysypiska powinny być traktowane jako metoda uzupełniająca lub jako końcowy element procesu zagospodarowania odpadów.

Jak działa składowisko odpadów?

Odpady składowane są w tzw. kwaterach, uszczelnionych syntetyczną geomembraną, oraz naturalną geologiczną warstwą izolacyjną, co pozwala zabezpieczyć grunty i wody gruntowe przed możliwością przenikania wód odciekowych do gruntu.

Wody odciekowe powstają z opadu deszczu, który wnikając w głąb składowiska wymywa z niego wiele substancji toksycznych. Dlatego we wnętrzu kwatery umieszcza się specjalny drenaż, który zebrane odcieki transportuje do odpowiedniego zbiornika.

Dodatkowo, w kwaterach znajduje się również systemy odgazowania. Substancje organiczne podlegają procesom fermentacji metanowej, tworząc tzw. gaz wysypiskowy. Zwykle gaz ten jest zbierany i wykorzystywany jako paliwo.

Na wysypiska trafia wiele rodzajów nieposortowanych śmieci. Szacuje się, że do ponownego wykorzystania może być około 80 % odpadów. W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowiska wydłuża się nawet o 30-40%.

Schemat budowy składowiska odpadów
„Odpowiedzialnie każdego dnia!” jest częścią realizowanego przez Carrefour Polska
programu „Anti Gaspi” - „STOP Marnotrawstwu”.

został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?