Nie wybrałeś sklepu

„STOP Marnotrawstwu” w Carrefour – CSR w służbie innowacji

„STOP Marnotrawstwu”, realizowana od stycznia 2013 roku międzynarodowa inicjatywa Grupy Carrefour, której celem jest walka z codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy, a także promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród dostawców i klientów Carrefour, już w pierwszym roku przyniosła wymierne korzyści i innowacyjne rozwiązania.  

W ramach inicjatywy „STOP Marnotrawstwu”, Carrefour Polska podjął działania w siedmiu obszarach: edukacja pracowników i wprowadzenie ekologicznych nawyków w biurach i sklepach Carrefour, optymalizacja obiegu towarów, edukowanie klientów za pośrednictwem działań marketingowych, zaangażowanie dostawców w walkę z marnotrawstwem, zmniejszenie marnotrawstwa związanego z gospodarką opakowaniami, optymalizacja transportu i logistyki oraz racjonalizacja zużycia energii.

Inicjatywy podjęte w ramach realizacji programu „STOP Marnotrawstwu” to przede wszystkim działania operacyjne, których celem jest ograniczanie kosztów i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, stanowiących o przewadze konkurencyjnej firmy. „STOP Marnotrawstwu” to też działania edukacyjne kierowane do pracowników, klientów i dostawców sieci.

Dzięki „STOP Marnotrawstwu” w Carrefour Polska wprowadzono innowacyjne rozwiązania ekologiczne, takie jak Free Cooling System, czyli wykorzystanie niskich temperatur wód podziemnych do obniżenia temperatury powietrza w sklepie, czy wykorzystanie CO2 w charakterze czynnika chłodniczego, co pozwoliło na zredukowanie zużycia energii o 25%. Optymalizacji poddano też operacje logistyczne, wdrażając Transport Management System, który pozwolił na poprawę jakości i efektywności planowania oraz przełożył się na wymierne korzyści dla środowiska naturalnego, pozwalając na optymalizację trasy transportu poprzez redukcję ilości pojazdów i pokonywanych przez nie kilometrów. Zrealizowano też projekt Backhouling & Fronthouling, polegający na eliminowaniu pustych przebiegów poprzez odpowiednie zarządzanie przeładunkami.

W ramach działań edukacyjnych stworzono kierowany do pracowników program „Jestem EKO”, którego celem było pokazanie, że drobne zmiany postawy pozwalają przeciwdziałać marnowaniu. Dostawcom zaproponowano skorzystanie z aplikacji „Autodiagnostyk”, będącej narzędziem do samooceny przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, zaś z myślą o klientach przygotowano edukacyjny program „Odpowiedzialnie każdego dnia!” – jest to internetowa baza wiedzy, gdzie zamieszczane są porady dotyczące przeciwdziałania marnowaniu żywności i zasobów naturalnych, a także odpowiedzialnego postępowania z odpadami domowymi.

STOP Marnotrawstwu to inicjatywa, która przełożyła się na wymierne korzyści dla Carrefour Polska dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań. W Carrefour postrzegamy CSR kompleksowo, dlatego wdrażamy takie działania, które dotyczą wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę dotychczasowe satysfakcjonujące rezultaty, planujemy kontynuację działań w roku 2014.” – powiedział Jean Anthoine, Prezes Carrefour Polska.„Odpowiedzialnie każdego dnia!” jest częścią realizowanego przez Carrefour Polska
programu „Anti Gaspi” - „STOP Marnotrawstwu”.

został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?