Nie wybrałeś sklepu

Gospodarowanie Odpadami BIO

„Gospodarowanie Odpadami BIO” – prezentacja inicjatywy Carrefour

20 listopada 2014 r. w Warszawie Carrefour zorganizował panel dyskusyjny „STOP MARNOTRAWSTWU”, pod patronatem medialnym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Celem spotkania było zaprezentowanie nowej inicjatywy Carrefour „Gospodarowanie Odpadami BIO”, w ramach której w 22 hiper- i supermarketach sieci odzyskiwane są nienadające się do sprzedaży warzywa i owoce, które następnie poddawane są kompostowaniu. Powstały kompost służy jako nawóz wykorzystywany, np. do rekultywacji miejskich terenów zielonych.

Panel dyskusyjny zgromadził przedstawicieli stron zainteresowanych dalszym rozwojem systemu gospodarowania odpadami w Polsce: Ministerstwa Środowiska, władz samorządowych, fundacji ekologicznych i organizacji pozarządowych, Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Środowiska), a także mediów.

Projekt gospodarowania odpadami BIO wpisuje się w strategię odpowiedzialnego biznesu realizowaną przez Carrefour na trzech płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Spotkał się on z pozytywnym przyjęciem Ministerstwa Środowiska oraz ekspertów z dziedziny ochrony środowiska Politechniki Warszawskiej, którzy podkreślają jego znaczenie dla recyklingu organicznego, który jako jeden z priorytetowych działań w zakresie hierarchii postępowania z odpadami jest i powinien być podstawowym sposobem zagospodarowania tych odpadów.

   

Podczas spotkania Carrefour zakomunikował także o przekazaniu grantu finansowego Bankom Żywności w wysokości 98 837 euro, dzięki któremu Banki Żywności zakupiły ciężarówki wyposażone w chłodnie dla lokalnych Banków Żywności: w Elblągu, Koninie, Rzeszowie, Chorzowie i Kielcach.


 „Odpowiedzialnie każdego dnia!” jest częścią realizowanego przez Carrefour Polska
programu „Anti Gaspi” - „STOP Marnotrawstwu”.

został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?