Nie wybrałeś sklepu

Co to jest PSZOK? 

PSZOK to skrót oznaczający Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 na terenie każdej gminy musi znajdować się taki punkt. PSZOKi mają umożliwić mieszkańcom pozbywanie się odpadów zbieranych selektywnie. Łatwy dostęp do punktów selektywnej zbiórki odpadów to jedno z założeń zmiany systemu gospodarki odpadami w naszym kraju.

Po co powstały PSZOK-i? 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstały, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów (np. sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odpadów niebezpiecznych, takich jak baterie, świetlówki, opony, termometry itp.), a także ułatwić selektywną zbiórkę odpadów. 

O potrzebie stworzenia takich punktów świadczy ilość dzikich wysypisk śmieci na terenie wielu gmin. Odpady wyrzucane do rowów i porzucane w lasach stwarzają bardzo duże zagrożenie dla środowiska naturalnego i psują estetykę. PSZOK-i umożliwią bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, a także właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie. 

Co może trafiać do PSZOK? 

Przede wszystkim podstawowe surowce wtórne, takie jak papier, szkło, plastik, metal, ale także wszystkie te odpady, których nie można wyrzucać do worków czy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Chodzi m.in. o zużyty sprzęt RTV i AGD, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, baterie, czy akumulatory

Zanim wybierzesz się do takiego punktu sprawdź, jakie odpady przyjmuje twój lokalny PSZOK. Lista PSZOK-ów powinna znajdować się na stronach internetowych każdej gminy.„Odpowiedzialnie każdego dnia!” jest częścią realizowanego przez Carrefour Polska
programu „Anti Gaspi” - „STOP Marnotrawstwu”.

został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?