Nie wybrałeś sklepu
Vizir

Vizir Alpine Fresh Kapsułki do prania 34 sztuki

Vizir Alpine Fresh Kapsułki do prania 34 sztuki


Składniki

>30% anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło <5% fosfoniany enzymy rozjaśniacze optyczne kompozycja zapachowa Eugenol Geraniol Linalool

Dodatki
(informacje
o dodatkowych substancjach
np. drożdże, benzoesan,
barwniki sztuczne, słodziki
sztuczne, wzmacniacze smaku,
przeciwutleniacze)

do bieli i kolorów

Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Płynny środek piorący w postaci wygodnej w użyciu kapsułki. Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. Zawartość /pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zawiera Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera MEA-C10-13 Alkyl Benzensulfonate; MEA-Laureth Sulphate, C12-14 Pareth-7.

Nazwa produktu
uregulowana prawnie

Płynny środek piorący w postaci wygodnej w użyciu kapsułki.

Adres dystrybutora

Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20 03-872 Warszawa

Adres zwrotny

Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20 03-872 Warszawa 801 25 88 25 (koszt według taryfy operatora) E-mail: konsument.im@pg.com
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?