Nie wybrałeś sklepu
Refresh Your Car!

Refresh Your Car! Patyczek Fresh Strawberry Cool Lemonade 4 sztuki

Refresh Patyczek - Strawberry/Lemonade czytaj więcej

Refresh Your Car! Patyczek Fresh Strawberry Cool Lemonade 4 sztuki


O produkcie

Refresh Patyczek - Strawberry/Lemonade

Dodatki
(informacje
o dodatkowych substancjach
np. drożdże, benzoesan,
barwniki sztuczne, słodziki
sztuczne, wzmacniacze smaku,
przeciwutleniacze)

2 zapachy

Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

R38 Działa drażniąco na skórę. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S2 Chronić przed dziećmi. S24 Unikać zanieczyszczenia skóry. S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne. S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Adres producenta

Importer: SENA E. i N. GRZĄDKA Sp. J. ul. Ptasia 12A 26-600 Radom

Adres zwrotny

SENA E. i N. GRZĄDKA Sp. J. ul. Ptasia 12A 26-600 Radom tel.: +48 48 366 57 10 fax: +48 48 366 57 32 www.sena.com.pl e-mail: biuro@sena.com.pl
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?