Omega

Omega Star Tablet 7" MID7000 1 GHZ 512 MB/4 GB Android 4.2

Nie wybrałeś sklepu. Aby to zrobic przejdź tutaj

Omega Star Tablet 7" MID7000 1 GHZ 512 MB/4 GB Android 4.2


Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Uwaga! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego, kołowego kontenera na odpady należy zbierać selektywnie. Niedozwolone jest umieszczanie zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Nazwa produktu
uregulowana prawnie

Tablet

Adres dystrybutora

PLATINET S.A. Christo Botewa 48 30-798 Kraków

Adres zwrotny

PLATINET S.A. Christo Botewa 48 30-798 Kraków www.platinet.pl tel. +48 12 651 05 00 fax +48 12 651 05 70