Nie wybrałeś sklepu
Old Spice

Old Spice Whitewater Dezodorant w aerozolu 125 ml Woda po goleniu 100 ml

Dezodorant w aerozolu - Jedno psiknięcie, a działa cały dzień. czytaj więcej

Old Spice Whitewater Dezodorant w aerozolu 125 ml Woda po goleniu 100 ml


O produkcie

Dezodorant w aerozolu - Jedno psiknięcie, a działa cały dzień.

Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Dezodorant w aerozolu Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Chronić przed dziećmi. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać świadomego wdychania. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. W przypadku wystąpienia podrażnień przestać używać. Unikać kontaktu z oczami, w przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą. Woda po goleniu Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć obficie wodą. Uwaga: Produkt łatwopalny. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia.

Nazwa produktu
uregulowana prawnie

Dezodorant w aerozolu. Woda po goleniu.

Adres producenta

Procter & Gamble UK Weybridge Surrey KT13 0XP UK

Adres dystrybutora

Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20 03-872 Warszawa

Adres zwrotny

Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20 03-872 Warszawa Tel.: 801 25 88 25 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) E-mail: konsument.im@pg.com
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?