Nie wybrałeś sklepu
Mr Muscle

Mr Muscle Spring Flowers Uniwersalny środek czyszczący 48 ml (12 kapsułek)

Mr Muscle Spring Flowers - aktywne kapsułki do mycia powierzchni. czytaj więcej

Mr Muscle Spring Flowers Uniwersalny środek czyszczący 48 ml (12 kapsułek)


O produkcie

Mr Muscle Spring Flowers - aktywne kapsułki do mycia powierzchni.

Składniki

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne kompozycja zapachowa Citronellol aldehyd ?-heksylocynamonowy 2-(4-tert-butylobenzylo)propionaldehyd

Dodatki
(informacje
o dodatkowych substancjach
np. drożdże, benzoesan,
barwniki sztuczne, słodziki
sztuczne, wzmacniacze smaku,
przeciwutleniacze)

10x bardziej skoncentrowany*

Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Środki ostrożności: Działa drażniąco na oczy i skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Po użyciu umyć ręce. Jak w przypadku innych produktów chemii gospodarczej unikać przedłużonego kontaktu ze skórą. Nie dotykać produktu mokrymi rękami. Zawiera: citronellol, salicylan heksylu, aldehyd heksylocynamonowy, 2-(4-tetr-butylobenzylo)propionaldehyd, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Drażniący

Kraj pochodzenia

UE

Adres dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 www.scjproducts.info
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?