Glade by Brise

Glade by Brise Sense and Spray Lawenda i jaśmin Zapas do odświeżacza powietrza 18 ml

Nie wybrałeś sklepu. Aby to zrobic przejdź tutaj
Glade by Brise Sense & Spray Lawenda - wkład do automatycznego odświeżacza powietrza z czujnikiem ruchu. czytaj więcej

Glade by Brise Sense and Spray Lawenda i jaśmin Zapas do odświeżacza powietrza 18 ml


O produkcie

Glade by Brise Sense & Spray Lawenda - wkład do automatycznego odświeżacza powietrza z czujnikiem ruchu.

Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Środki ostrożności: Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Uwaga: Używać wyłącznie zgodnie z instrukcją. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Zawiera: aldehyd ?-metylocynamonowy, 4-(4-hydroksy-4-metylopentylo)cykloheks-3-enokarbaldehyd, kumaryna. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. F+ Skrajnie łatwopalny

Kraj pochodzenia

UE

Adres producenta

Dystrybutor: SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 Całkowity koszt połącz. jak za 1 impuls www.scjproducts.info
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty