Nie wybrałeś sklepu
Duck

Duck Bleach Wybiela Gęsty żel wybielająco-dezynfekujący do toalet 750 ml

Duck Bleach - gęsty żel wybielająco - dezynfekujący do toalet. czytaj więcej

Duck Bleach Wybiela Gęsty żel wybielająco-dezynfekujący do toalet 750 ml


O produkcie

Duck Bleach - gęsty żel wybielająco - dezynfekujący do toalet.

Składniki

<5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne substancja dezynfekująca kompozycja zapachowa 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Żrący Środki ostrożności: Zawiera: wodorotlenek sodu. Powoduje poważne oparzenia. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Nie powodować wymiotów. Nie wdychać oparów. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu wtedy rozcieńczyć wodą i usunąć do kanalizacji.

Kraj pochodzenia

UE

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny: SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 www.scjproducts.info
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?