Nie wybrałeś sklepu
Domestos

Domestos 24H Plus Czystość & Połysk Płyn czyszcząco-dezynfekujący 750 ml

Domestos 24H Plus* stosowany codziennie pomaga chronić przed zarazkami rozpylanymi podczas spłukiwania wody. czytaj więcej

Domestos 24H Plus Czystość & Połysk Płyn czyszcząco-dezynfekujący 750 ml


O produkcie

Domestos 24H Plus* stosowany codziennie pomaga chronić przed zarazkami rozpylanymi podczas spłukiwania wody.

Składniki

<5% związki wybielające na bazie chloru niejonowe środki powierzchniowo czynne kationowe środki powierzchniowo czynne mydło kompozycja zapachowa Zawiera substancję czynną: podchloryn sodu: 4,5 g /100 g (aktywny chlor 4,28%).

Dodatki
(informacje
o dodatkowych substancjach
np. drożdże, benzoesan,
barwniki sztuczne, słodziki
sztuczne, wzmacniacze smaku,
przeciwutleniacze)

650 + 100 ml gratis

Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Domestos 24H Plus Czystość & Połysk Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować korozję metali. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. ZAWIERA: chloran (I) sodu, N-tlenki alkilo (dimetylo)amin, wodorotlenek sodu, chlorek heksadecylotrimetyloamonium NIEBEZPIECZEŃSTWO Pierwsza pomoc: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Jeśli poczujesz się źle po wdychaniu oparów, wyjdź na świeże powietrze. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: mogą powodować podrażnienie układu oddechowego, w przypadku spożycia oparzenia ust, gardła lub żołądka.

Nazwa produktu
uregulowana prawnie

Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący.

Adres producenta

Unilever Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Polska

Adres zwrotny

Unilever Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Polska 801 610 610 www.unilever.com
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?