Nie wybrałeś sklepu
Carrefour

Carrefour Środek do czyszczenia piekarników 500 ml

Środek do czyszczenia piekarników Carrefour skutecznie usuwa przypalony tłuszcz i łatwo się spłukuje. Nie zawiera sody kaustycznej. czytaj więcej

Carrefour Środek do czyszczenia piekarników 500 ml


O produkcie

Środek do czyszczenia piekarników Carrefour skutecznie usuwa przypalony tłuszcz i łatwo się spłukuje. Nie zawiera sody kaustycznej.

Składniki

5% - 15% węglowodory alifatyczne mniej niż 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne kompozycje zapachowe limonene

Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Środki ostrożności: Skrajnie łatwopalny. Drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Dla bezpieczeństwa stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50 °C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. Rozpylać krótkimi naciśnięciami, unikać dłuższego rozpylania. Nie wdychać celowo aerozolu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu.

Adres producenta

Wyprodukowano dla: CMI 2 avenue du Pacifique 91940 Les Ulis Francja

Adres dystrybutora

Carrefour Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa

Adres zwrotny

Carrefour Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa Serwis Konsumenta Carrefour Polska: tel. 801-200-000 opłata tylko za jeden impuls www.info-detegrent.com
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?