Nie wybrałeś sklepu
AXE

Axe Essential Collection Excite Zestaw kosmetyków

Axe Essential Collection Excite Zestaw kosmetyków


Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Dezodorant w aerozolu dla mężczyzn. Niebezpieczeństwo Chronić przed dziećmi. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

Nazwa produktu
uregulowana prawnie

Zestaw kosmetyków

Adres dystrybutora

Unilever Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02 - 305 Warszawa

Adres zwrotny

Unilever Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02 - 305 Warszawa Infolinia: 801 610 610 www.unilever.com
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?