Nie wybrałeś sklepu
ActiveDrive

ActiveDrive Zimowy płyn do spryskiwaczy -22°C 5 l

Nie pozostawia smug, plam, zacieków. Obojętny dla powłok lakierniczych i uszczelek gumowych. Łatwo usuwa: błoto, sól, tłuszcz, inne zabrudzenia. czytaj więcej

ActiveDrive Zimowy płyn do spryskiwaczy -22°C 5 l


O produkcie

Nie pozostawia smug, plam, zacieków. Obojętny dla powłok lakierniczych i uszczelek gumowych. Łatwo usuwa: błoto, sól, tłuszcz, inne zabrudzenia.

Składniki

metanol (alkohol metylowy) barwnik kompozycja zapachowa środki myjące (anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne) woda

Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Zawiera metanol. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa toksycznie po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie w następstwie wdychania. Powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych. Chronić prze dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie wdychać dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do: składowisk substancji niebezpiecznych.

Nazwa produktu
uregulowana prawnie

Zimowy płyn do spryskiwaczy

Adres producenta

"ACTIVE" ul. Kraszewskiego 13 43-502 Czechowice Dziedzice

Adres zwrotny

"ACTIVE" ul. Kraszewskiego 13 43-502 Czechowice Dziedzice tel. 32 215 63 81 e-mail: biuro@active-chem.pl www.active-chem.pl
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?