Nie wybrałeś sklepu

Rozwój społeczny


Jako firma o globalnym zasięgu, Grupa Carrefour zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej, jaka na niej spoczywa. Z tego powodu część swoich zysków przeznaczamy na polepszenie jakości życia osób, które tego najbardziej potrzebują. Realizację projektów na rzecz społeczeństwa Carrefour Polska wspierają uznani partnerzy społeczni tacy jak Caritas Polska, Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych PION czy stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.

Fundacja Carrefour

Wiele spośród działań społecznych podejmowanych przez Grupę Carrefour realizowanych jest przy udziale międzynarodowej Fundacji Carrefour. Fundacja Carrefour powstała w 2000 roku we Francji i działa obecnie we wszystkich krajach w których obecna jest Grupa Carrefour. Podstawowym celem jej działania jest promocja zdrowego żywienia i przeciwdziałanie niedożywieniu, a także niesienie pomocy humanitarnej osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi. Każdego roku Fundacja Carrefour dysponuje budżetem, który w formie grantów przyznaje organizacjom pożytku publicznego realizującym programy wpisujące się w misję Fundacji Carrefour. Do tej pory, w Polsce, Fundacja Carrefour współpracowała m.in. z Caritas Polska, Bankami Żywności, stowarzyszeniem „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.

Działania Carrefour

Dożywianie z Carrefour - projekt Caritas Polska współfinansowany przez Fundację Carrefour. Dzięki wsparciu Fundacji Carrefour od lutego 2012 roku do stycznia 2013 roku posiłki otrzymało 1200 dzieci uczęszczających do 40 świetlic Caritas. To już II edycja programu "Dożywianie z Carrefour".
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - wspólna inicjatywa stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” i Carrefour Polska finansowana z grantu Fundacji Carrefour i wpisująca się w politykę różnorodności Carrefour Polska. Celem projektu było przeszkolenie 150 osób z grupy osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, i zachęcenie ich do podjęcia zatrudnienia w sektorze ochrony środowiska. Dzięki szkoleniu pracę znalazło 62 uczestników.


został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?