Adres do korespondencji

Carrefour Polska
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

Firma Carrefour Polska

tel. 22 517 2110
tel. 22 517 2120

Kontakt dla klienta:

tel. 801 200 000*

carrefour@galluppolska.pl

*Koszt połączenia według cennika operatora, dotyczy telefonów stacjonarnych i komórkowych
Państwa zapytania i zgłoszenia przyjmujemy codziennie od 8:00 do 21:00

Kontakt dla franczyzobiorcy:

tel. 22 517 25 09
tel. 22 517 27 23
e-mail: franchising@carrefour.com